Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2018

sylviie
''Przyjaciel pyta co ze mną? Nie wiem, ale dzisiaj nie dzwoń. Wygadac mi się jest ciężko...''
— PlanBe
Reposted fromSalute Salute viaola4650 ola4650
sylviie
Nie chcę być Twoim ładnym wspomnieniem. Chcę być Twoją ładną przyszłością.
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno vianowaczi nowaczi
sylviie
Bo nie chcę,  czekać aż mnie zechcesz,  aż zechcesz mnie, znów mieć.
— Margaret

February 01 2018

Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.

December 17 2017

sylviie
Zawód miłosny jest jak choroba wieku dziecięcego, zdrowiej przez nią przejść jak najwcześniej.
— Vipeczka, Vipeczka. True story of life
sylviie
4863 8570 390
Reposted fromTaieri Taieri viapersona-non-grata persona-non-grata
sylviie
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
sylviie
2932 df75 390
Reposted frommissmaya missmaya viaawakened awakened
sylviie
1021 4c20 390
Reposted fromsilkydreams silkydreams

November 29 2017

sylviie

Zbyt ona piękna,
zbyt mądra zarazem,
zbyt mądrze piękna,

stąd is­tnym jest głazem

— Szekspir
Reposted fromrol rol viasilkydreams silkydreams
sylviie
To nigdy nie jest do końca twój wybór, że odchodzisz. To również wybór tego kogoś, kto pozwala ci odejść.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasilkydreams silkydreams
sylviie
Właśnie nadeszło 'kiedyś' i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok - Senność
Reposted fromniewychowana niewychowana viasilkydreams silkydreams
sylviie
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viasilkydreams silkydreams
sylviie
przyjacielu wiem, bywało różnie ale przyjdą te dni lepsze. Za to że jesteś, dzięki.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
sylviie
Ależ to trudne utrzymywać relacje z ludźmi! Trzeba się angażować, starać, być dyspozycyjnym, a zwłaszcza mieć pozytywny stosunek do życia.
— Antonio Manzini
sylviie
8349 7861 390
Reposted fromJMB03 JMB03 viapersona-non-grata persona-non-grata
sylviie
Ciebie więcej chcę
Musi mi to przejść
I minąć mi miłość
I inne słowa
Nie potrzebuję słów
Mówiłem Ci to już
Dopłyną donikąd
To tylko słowa
Ciebie więcej chcę
Musi mi to przejść
I minąć miłość
Mijamy sobie
— Krzysztof Zalewski- Miłość Miłość
Reposted fromwarkocz warkocz viarock-sex-love rock-sex-love

November 10 2017

sylviie
5821 db21 390
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viaola4650 ola4650

August 26 2017

sylviie
A we mnie
ta lwia część, która tęskni za Tobą
która we mnie jest...
— LemON

August 17 2017

sylviie
5861 c593 390
yeah, people do that. in slow motion.
Reposted fromhalucine halucine vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl