Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

sylviie
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
sylviie
3938 60f3 390
sylviie
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna

May 07 2017

sylviie
Jestem prostym człowiekiem wśród skomplikowanych dróg.
— O.S.T.R.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

April 03 2017

sylviie
Nienawidzę, kiedy ludzie pytają, czy dobrze się czuję. Nienawidzę, kiedy pytają, co się stało, ani kiedy chcą wiedzieć, co mogą dla mnie zrobić. Szczerze, nie sądzę, by ktokolwiek był w stanie mnie poskładać. Chciałabym, by przestali próbować.
— Lisa De Jong

March 30 2017

9391 75cb 390

morphine-and-cigarettes:

sad black and white blog, I follow back similar

2178 bda5 390

March 23 2017

sylviie
Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.

March 18 2017

sylviie
8201 4deb 390
Reposted frommopsmopski mopsmopski viagdziejestola gdziejestola

March 16 2017

sylviie
5634 0dd5 390
Reposted fromsilla silla viagdziejestola gdziejestola

March 10 2017

sylviie
8569 5d2a 390
sylviie
Dobry pocałunek czujesz między udami. 
— znalezione.
Reposted fromenchantement enchantement vianowaczi nowaczi
sylviie
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
sylviie
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków

March 09 2017

sylviie
Ludzie przywykli do tego, że daje rade. To smutne, bo nawet gdy dzwonią aby pocieszyć mnie to ja pocieszam ich. 
Reposted frompuh puh viapersona-non-grata persona-non-grata

March 05 2017

sylviie
7284 1d34 390
Reposted fromcasanovared casanovared viagdziejestola gdziejestola
sylviie
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin

March 04 2017

sylviie
Złośliwość losu nie na tym polega, że nie spełnia on naszych marzeń, lecz że spełnia je z wielkim opóźnieniem, gdy już człowiek nie liczy na ich realizację.
— Magdalena Samozwaniec, "Czy pani mieszka sama?"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
sylviie
5774 a645 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagdziejestola gdziejestola
sylviie
Wódkę pije się nie po to, aby smakowała. Wódkę się pije, żeby rozmawiać.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaehh ehh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl