Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2017

sylviie
5821 db21 390
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viaola4650 ola4650

August 26 2017

sylviie
A we mnie
ta lwia część, która tęskni za Tobą
która we mnie jest...
— LemON

August 17 2017

sylviie
5861 c593 390
yeah, people do that. in slow motion.
Reposted fromhalucine halucine vialekkaprzesada lekkaprzesada
sylviie
sylviie
Ludzie ranią tak mocno, jak ich kochasz.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaoutoflove outoflove

August 12 2017

sylviie
Nie ma przypadków, istnieje tylko cel, którego jeszcze nie rozumiemy.
— I. Słabuszewska-Krauze "Portugalka"
Reposted fromM-M M-M viacytaty cytaty
sylviie
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted frompesy pesy viapersona-non-grata persona-non-grata
sylviie
Już było paru takich, których też byłem pewien...
— ZBUKU
sylviie
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viapersona-non-grata persona-non-grata

August 02 2017

I can’t talk about it because if I talk about it that means it matters. If it matters that means it’s real, and if it’s real that means it’s going to hurt.
sylviie
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
sylviie
7031 5840 390
sylviie
Już było paru takich, których też byłem pewien...
— ZBUKU

May 15 2017

sylviie
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
sylviie
3938 60f3 390
sylviie
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna

May 07 2017

sylviie
Jestem prostym człowiekiem wśród skomplikowanych dróg.
— O.S.T.R.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

April 03 2017

sylviie
Nienawidzę, kiedy ludzie pytają, czy dobrze się czuję. Nienawidzę, kiedy pytają, co się stało, ani kiedy chcą wiedzieć, co mogą dla mnie zrobić. Szczerze, nie sądzę, by ktokolwiek był w stanie mnie poskładać. Chciałabym, by przestali próbować.
— Lisa De Jong

March 30 2017

9391 75cb 390

morphine-and-cigarettes:

sad black and white blog, I follow back similar

2178 bda5 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl