Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

sylviie
Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.

March 18 2017

sylviie
8201 4deb 390
Reposted frommopsmopski mopsmopski viagdziejestola gdziejestola

March 16 2017

sylviie
5634 0dd5 390
Reposted fromsilla silla viagdziejestola gdziejestola

March 10 2017

sylviie
8569 5d2a 390
sylviie
Dobry pocałunek czujesz między udami. 
— znalezione.
Reposted fromenchantement enchantement vianowaczi nowaczi
sylviie
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
sylviie
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków

March 09 2017

sylviie
Ludzie przywykli do tego, że daje rade. To smutne, bo nawet gdy dzwonią aby pocieszyć mnie to ja pocieszam ich. 
Reposted frompuh puh viapersona-non-grata persona-non-grata

March 05 2017

sylviie
7284 1d34 390
Reposted fromcasanovared casanovared viagdziejestola gdziejestola
sylviie
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin

March 04 2017

sylviie
Złośliwość losu nie na tym polega, że nie spełnia on naszych marzeń, lecz że spełnia je z wielkim opóźnieniem, gdy już człowiek nie liczy na ich realizację.
— Magdalena Samozwaniec, "Czy pani mieszka sama?"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
sylviie
5774 a645 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagdziejestola gdziejestola
sylviie
Wódkę pije się nie po to, aby smakowała. Wódkę się pije, żeby rozmawiać.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaehh ehh
sylviie
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viaschokoladehimmel schokoladehimmel
sylviie
sylviie
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
sylviie
Bo to wszystko przez te Twoje kompleksy. Jak tylko ktoś próbuje Cię poderwać Ty wszystko ucinasz, bo nie jesteś w stanie uwierzyć, że możesz się komuś spodobać.
— przyjaciółka zawsze prawdę Ci powie
Reposted fromffina ffina viaschokoladehimmel schokoladehimmel
sylviie
Nikt nie zna prawdziwej mnie . Nikt nie wie jak wiele razy płakałam w swoim pokoju , kiedy nikt nie patrzył. Nikt nie wie jak wiele razy traciłam nadzieję, jak wiele razy ludzie mnie zawiedli. Nikt nie wie jak wiele razy chciałam się poddać , ale tego nie zrobiłam dla dobra innych. Nikt nie wie jakie myśli przechodzą przez moją głowę, kiedy jestem smutna, jak bardzo przerażające one są .
— fb
sylviie
- Pamiętasz ... - zaczynam. - Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult
sylviie
Reposted fromNanaya Nanaya viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl